Hjem

Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

informerer:

 

Kolind vandværk foretager fjernaflæsning af vandmålere i perioden 5-9 December 2016.

Vandværket skal opfordre forbrugerne til selv at foretage kontrolaflæsning.

VH Bestyrelsen

 

Her finder du vandanalyser, årsrapporter, kontaktinformation mm.

 

Har du problemer med at åbne pdf'erne kan du hente en PDF reader her

Elektronisk aflæsning erstatter selvaflæsning

 

Kolind Vandværk har i løbet af 2014 og 2015 udskiftet forbrugernes vandmålere, så vandværket selv kan foretage en elektronisk aflæsning af det årlige vandforbrug.

 

Vandværket vil foretage aflæsning af vandmålerne d. 16. og 17. december 2015. Forbrugerne opfordres dog til selv at foretage en aflæsning på samme tidspunkt, af hensyn til egenkontrol i forbindelse med årsopgørelsen, som udsendes primo februar 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandkvalitet

 

Tilslutning til

Kolind Vandværk A.m.b.a.

 

For tilslutning til Kolind Vandværk A.m.b.a.,

kontakt kasserer:

Per Knudsen, Kaløvej 3, 8560 Kolind

Tlf. 3029 2073

Se mere info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved