Meddelelser

Kolind Vandværk

Meddelelser

 

 

Tirsdag d. 24 maj vil der være et kortvarigt stop for vandforsyningen

Efter kl. 10.00 vil der komme et stop på ca 2 timer.

 

Torsdag d. 26 maj vil forsyningen afbrydes ca. kl. 09.00.

Fra ca. kl 10.00 til 14.00 vil der være opstart og indkøring af ny trykforøger station , hvorfor forsyningen vil være ustabil.

Der tages forbehold for tidspunkterne , men vi vil gøre vores bedste for at minimere generne.

 

Venlig hilsen fra

Bestyrelsen i Kolind Vandværk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat generalforsamling 2016

Klik her for at læse i pdf-format

 

Forbrugervejledning ved ansøgning om eftergivelse

af vandafgift, i forbindelse med lækage på vandledning

Klik her for at læse i pdf-format

 

 

Bestyrelsens sammensætning:

 

Formand Claus Andersen, Enggårdsbakken 57, 8560 Kolind

Kasserer Per Knudsen, Kaløvej 3, 8560 Kolind

Sekretær Jonna Richter, Sognevejen 4, Nødager, 8560 Kolind

Bst.medl. Svend Astrup, Bygmarken 59, 8560 Kolind

Bst.medl. Søren Thun Svinget 7 8560 Kolind

 

 

Kolind Vandværk A.m.b.a.

Driftsleder

Atle Madsen

Mob. 3011 9993

 

Formand

Claus Andersen

Mob. 4037 9916

formand@kolindvand.dk

 

Kasserer

Per Knudsen

Mob. 3029 2073

kasserer@kolindvand.dk

 

Kolind Vandværk A.m.b.a

Nyhåbsvej 7 - 8560 Kolind

Tlf.: 8639 1548 - CVR nr. 35421769

Email: kolindvand@mail.dk

Copyright © All Rights Reserved