Meddelelser

Kolind Vandværk

Meddelelser

 

Kolind Vandværk A.m.b.a. informerer

Kolind vandværk foretager fjernaflæsning af vandmålere 31. December 2018

Vandværket skal opfordre forbrugerne til selv at foretage kontrolaflæsning.

VH Bestyrelsen

Der tages forbehold for tidspunkterne , men vi vil gøre vores bedste for at minimere generne.

 

Venlig hilsen fra

Bestyrelsen i Kolind Vandværk

 

Forbrugervejledning ved ansøgning om eftergivelse

af vandafgift, i forbindelse med lækage på vandledning

Klik her for at læse i pdf-format

 

 

Bestyrelsens sammensætning:

 

Formand Claus Andersen, Fuglsangvej 50, 8500 Grenå

Kasserer Per Knudsen, Kaløvej 3, 8560 Kolind

Sekretær Jonna Richter, Sognevejen 4, Nødager, 8560 Kolind

Bst.medl. Svend Astrup, Bygmarken 59, 8560 Kolind

Bst.medl. Søren Thun Svinget 7 8560 Kolind

 

 

Kolind Vandværk A.m.b.a.

Driftsleder

Djurs vand

Tlf.: 86341024

 

Formand

Claus Andersen

Mob. 4037 9916

formand@kolindvand.dk

 

Kasserer

Per Knudsen

Mob. 3029 2073

kasserer@kolindvand.dk

 

Kolind Vandværk A.m.b.a.

Søndergade 4C

8560 Kolind

CVR nr. 35421769

Email: kolindvand@mail.dk

Copyright © All Rights Reserved