Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Syddjurs Kommune har den 5-12-2022 godkendt takstblad for Kolind Vandværk

DriftsbidragBeløb ex. momsBeløb inkl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/boligenhedkr. 600,00kr. 750,00
Variabel vandafgift pr. m3kr. 6,50kr. 8,13
Statsafgift af ledningsført vand, pr. m3kr. 6,37kr. 7,96

I forhold til takstbladet for 2022 er der indarbejdet en mindre stigning i den faste afgift og den variable vandafgift. Stigningerne er begrundet dels i den stigende inflation i samfundet dels store renoveringsopgaver på ledningsnettet i den indre del af Kolind by.

Du kan se og downloade hele takstbladet her

Spørgsmål kan rettes til kasserer Per Knudsen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.