Syddjurs Kommune har den 5-12-2022 godkendt takstblad for Kolind Vandværk

DriftsbidragBeløb ex. momsBeløb inkl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/boligenhedkr. 600,00kr. 750,00
Variabel vandafgift pr. m3kr. 6,50kr. 8,13
Statsafgift af ledningsført vand, pr. m3kr. 6,37kr. 7,96

I forhold til takstbladet for 2022 er der indarbejdet en mindre stigning i den faste afgift og den variable vandafgift. Stigningerne er begrundet dels i den stigende inflation i samfundet dels store renoveringsopgaver på ledningsnettet i den indre del af Kolind by.

Du kan se og downloade hele takstbladet her

Spørgsmål kan rettes til kasserer Per Knudsen.