Den årlige generalforsamling i Kolind Vandværk afholdes:

onsdag den 29. marts 2023 kl. 19,00 

i Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Eventuelt