Generalforsamlingen i Kolind Vandværk for 2022 blev afholdt den 29. marts 2023 i Kolind +

Du kan læse bestyrelsens beretning her

På generalforsamlingen blev der samtidig givet en redegørelse om arbejdet med at finde nye egnede drikkevandsboringer, hvor Kolind Vandværk deltager i arbejdet sammen med Djurs Vand. Du kan læse om projektet her: Skramsø Vandprojektet