Klagemulighed

Klagemulighed


Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk


Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation.


Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales.


Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.


Læs nærmere herom på www.forbrug.dkKolind Vandværk A.m.b.a.

Driftsleder

Djurs vand

Tlf.: 86341024

drift@djursvand.dk


Formand

Svend Astrup

Mob. 4033 2071

formand@kolindvand.dk


Kasserer

Per Knudsen

Mob. 3029 2073

kasserer@kolindvand.dk


Kolind Vandværk A.m.b.a.

Mejerivej 28 A

8560 Kolind

CVR nr. 35421769

kolindvand@mail.dk