Kontakt

Kontakt

Email: kolindvand@mail.dk


Formand

Kasserer

Sekretær

Svend Astrup

Bygmarken 59

8560 Kolindmob. 4033 2071

formand@kolindvand.dk

Per Knudsen

Kaløvej 3

8560 Kolind


Tlf.     

mob.  3029 2073

kasserer@kolindvand.dk

Jonna Richter

Sognevejen 4, Nødager

8560 Kolind


Tlf.     

mob.  2754 1501

sekretaer@kolindvand.dk
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem


Søren Thun

Højsletvej 2

8560 Kolind


mob. 5046 1164

Carsten Hølund

Kaløvej 5

8560 Kolind


mob. 4028 4511

Kolind Vandværk A.m.b.a.

Driftsleder

Djurs vand

Tlf.: 86341024

drift@djursvand.dk


Formand

Svend Astrup

Mob. 4033 2071

formand@kolindvand.dk


Kasserer

Per Knudsen

Mob. 3029 2073

kasserer@kolindvand.dk


Kolind Vandværk A.m.b.a.

Mejerivej 28 A

8560 Kolind

CVR nr. 35421769

kolindvand@mail.dk