Lednings info

Lednings - info


Find din stikledning fra vandværket med stophane eller evt. målerbrøndens placering -klik herUdprintning fra Rambøll WebGIS:

NB! Hvis du har oplysninger om stikledning til din ejendom, og stophanens/målerbrøndens placering, som ikke fremgår af vandværkets database, jf. link, må du meget gerne sende oplysninger til E-mail:


kolindvand@mail.dk

eller med alm. brev til vandværket.

Kolind Vandværk A.m.b.a.

Driftsleder

Djurs vand

Tlf.: 86341024

drift@djursvand.dk


Formand

Svend Astrup

Mob. 4033 2071

formand@kolindvand.dk


Kasserer

Per Knudsen

Mob. 3029 2073

kasserer@kolindvand.dk


Kolind Vandværk A.m.b.a.

Mejerivej 28 A

8560 Kolind

CVR nr. 35421769

kolindvand@mail.dk