Meddelelser

Kolind Vandværk 

Meddelelser


Kolind Vandværk A.m.b.a. informerer

Kolind vandværk foretager fjernaflæsning af vandmålere 31. December 2018

Vandværket skal opfordre forbrugerne til selv at foretage kontrolaflæsning.

VH  Bestyrelsen

 

Der tages forbehold for tidspunkterne , men vi vil  gøre vores bedste for at minimere generne.


Venlig hilsen fra

Bestyrelsen i Kolind Vandværk
Forbrugervejledning ved ansøgning om eftergivelse

af vandafgift, i forbindelse med lækage på vandledning

Klik her for at læse i pdf-formatBestyrelsens sammensætning:


Formand Svend Astrup, Bygmarken 59, 8560 Kolind

Kasserer Per Knudsen, Kaløvej 3, 8560 Kolind

Sekretær Jonna Richter, Sognevejen 4, Nødager, 8560 Kolind

Bst.medl. Søren Thun, Højsletvej 2, 8560 Kolind

Bst.medl. Carsten HøjlundKolind Vandværk A.m.b.a.

Driftsleder

Djurs vand

Tlf.: 86341024


Formand

Svend Astrup

Mob. 4033 2071

formand@kolindvand.dk


Kasserer

Per Knudsen

Mob. 3029 2073

kasserer@kolindvand.dk


Kolind Vandværk A.m.b.a.

Søndergade 4C

8560 Kolind

CVR nr. 35421769

Email: kolindvand@mail.dk

Copyright © All Rights Reserved