Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Djurs Vand og Kolind Vandværk har den 1. oktober 2022 stiftet et nyt vandforsyningsselskab ”Skramsø Vand”, der får til opgave at levere rent drikkevand til de vandværker der ligger i området mellem Ebeltoft i syd og Kolind i nord. Potentielt 47 større og mindre vandværker.  Baggrunden for beslutningen er de myndighedskrav der er i forhold til at skaffe rent drikkevand i en kvalitet og en mængde, der kan dække behovene i fremtiden.

Krav som fremgår af den indsatsplan hvert enkelt vandværk er blevet præsenteret for i august 2021, hvor byrådet tog beslutning om at det er vandværkernes ansvar at skaffe rent drikkevand og sikre, at der ikke blive anvendt sprøjtegifte m.v. i de områder hvorfra vi henter vores drikkevand. (de såkaldte BNBO-områder). Vandværkerne har en frist frem til 31/12-2022 til at indgå frivillige aftaler (om ikke at sprøjte) med de lodsejere, der ejer jorden i de områder hvor vandværkerne er placeret.

En opgørelse fra Danske Vandværkers forening konstaterer at vandværkerne ikke når i mål med at indgå frivillige aftaler inden udgangen af 2022 og de må derfor imødese at kommunen vil udstede et påbud.

Den udvikling har vi i Djurs Vand og Kolind Vandværk taget bestik af. Vi har ikke den store tiltro til at den frivillige aftale om ikke at sprøjte løser problemet og vi har derfor tænkt i en løsning, hvor drikkevandet i fremtiden bliver leveret fra boringer i vores område, hvor der aldrig har været eller vil blive anvendt sprøjtegifte. Det er tilfældet i Skramsø Plantage, hvor den første prøveboring er gennemført og har vist gode resultater.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Djurs Vand v/ direktør Tonny Frandsen tlf. 8752 7200 eller Formand for Kolind Vandværk Svend Astrup, Tlf. 4033 2071

 

 

 

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.