Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Selvbetjening

Måleraflæsning

Brugervejledning til vores elektroniske vandmålere kan findes her på siden samt. på linket HER i PDF format.

Flytning og adresseændring

  Hvis du fraflytter din nuværende bolig, og denne overdrages til en ny bruger, skal nedenstående formular udfyldes.

  Henvendelse vedr. FLYTNING fra:

   Hvis du ændrer din adresse - men opretholder en eksisterende forbrugeradresse - skal nedenstående formular udfyldes.

   SMS- og Emailservice

   Her kan du tilmelde og afmelde vores SMS- og Emailserivce som giver dig besked hvis der opleves forstyrelser el. andet på din addresse.
   Når du tilmelder dig accepter du automatisk vores persondatapolitik som kan læses neden under tilmeldingen.

   Persondatapolitik

   Persondatapolitik – GDPR (General Data Protection Regulation)

   Persdondatasikkerhedsloven.

   Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

   Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

   Kolind Vandværk A.m.b.a.
   Mejerivej 28 A
   8560 Kolind
   CVR nr. 35 42 17 69
   E-mail: Kolindvand@mail.dk

   Telefonnumre kan findes HER

   Kolind Vandværk har ingen databeskyttelsesrådgiver. 

   Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine oplysninger

   Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

   Levering af vand samt korrekt fakturering herfor.

   Retsgrundlget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF  (databeskyttelsesforordningen)

   Der henvises til forordningens art. 6, stk. 1, litra b og c. 

   Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 118 af 22. februar 2018 (vandforsyningsloven) 

   Kategorier af personoplysninger 

   Vi behandler alene almindelige personoplysninger såsom navn, adresse m.v. jf. databeskyttelsesforordningens art. 6. 

   Modtagere af personoplysninger

   Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til andre. Syddjurs Kommune fører tilsyn med vandværket og kan i den forbindelse få adgang til personoplysningerne. 

   Opbevaring af dine personoplysninger

   Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er tilsluttet som forbruger og i  indtil 5 år efter fraflytning og endelig afregning. 

   Dine rettigheder

   Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.   

   Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

   Retten til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

   Ret til berigtigelse Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. 

   Ret til sletning Du har i sjældne tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig. Du vil ikke kunne få slettet personoplysninger, som vandværket skal anvende for at opfylde sine retlige forpligtigelse til at kunne levere vand. 

   Herudover har du ret til begrænsning af behandling, til indsigelse og til transmittering af personoplysninger. 

   Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

   Klagemulighed til Datatilsynet

   Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

   This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.