Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Private brugere

Driftstatus

Lednings - info

Find din stikledning fra vandværket med stophane
eller evt. målerbrøndens placering –klik her

NB! Hvis du har oplysninger om stikledning til din ejendom, og stophanens/målerbrøndens placering, som ikke fremgår af vandværkets database, jf. link, må du meget gerne sende oplysninger til

E-mail: kolindvand@mail.dk

eller med alm. brev til vandværket.

Udprintning fra Rambøll WebGIS:

Vandkvalitet

Vi får hos Kolind vandværk hyppigt foretaget analyser af vandkvaliteten for at sikre os at alt er som det skal være.

På linket HER kan du finde PDF filer af alle vandanalyserne.

Hårdhed

KomponentResultatEnhedKrav
Nitrat0.35mg/lmax. 50 mg/l
Chlorid20mg/lmax. 250 mg/l
Jern (Fe)0.011mg/lmax. 0,1 mg/l
Mangan (Mn)< 0,002mg/lmax. 0,02 mg/l
Prøvens lugtIngen
Prøvens smagNormal
Hårdhed11Middelhårdhed (8-12)

Priser

DriftbidragBeløb i kr. ekskl. momsBeløb i kr. inkl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/boligenhedkr. 600,00kr. 750,00
Variabel vandafgift pr. m3kr. 7,00kr. 8,75
Statsafgift af ledningført vand, pr. m3kr. 6,37kr. 7,96

Leveringsbestemmelser

Du finder vejledning til tilslutning til Kolind Vandværk på linket HER.

Anvisning vedr. anlægs- og rørarbejde findes på linket HER.
Tryk her for at se illustration

Forbrugervejledning ved ansøgning om eftergivelse af vandafgift, i forbindelse med lækage på vandledning finder du på linket HER.

Klagemulighed

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation.

Dette koster 100 kr. som ikke kan tilbagebetales.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr.
Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

Nedenfor kan downloads en blanding af relevante priser og informationer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.