Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

FAQ - Hyppige spørgsmål

Hvad koster en m3 vand hos vandværket?

Svar: I 2023 koster en m3 vand 16,09 kr. inkl. moms i variabel afgift. Herudover kommer et fast helårligt bidrag på 750 kr. inkl. moms. Priserne fremgår af vandværkets takstblad.

Betaler forbrugerne også vandafledningsafgift til vandværket?

Svar: Nej. Vandafledning afregnes med Syddjurs Spildevand. Se www.syddjursspildevand.dk

Hvor mange gange om året betaler man for vand?

Svar: Vandværket udsender en årlig afregning. Denne afregning indeholder en slutafregning for det forgangne år og en aconto afregning for efterfølgende år.

Skal jeg melde flytning til vandværket?

Svar: Hvis du fraflytter din ejendom – men opretholder forbrugsadressen, f.eks. påbegynder udlejning - skal vandværket have meddelelse om din nye adresse. Se ”Flytning og adresse ændring”.

Skal jeg orientere vandværket, hvis jeg sælger min ejendom?

Svar: Vandværket skal altid orienteres, hvis en ejendom sælges. Hvis der har medvirket ejendomsmægler ved salget, fremsender ejendomsmægleren som regel oplysninger om ejerskiftet direkte til vandværket og øvrige forsyningsselskabet. Hvis ejendomsmægler eller andre på dine vegne ikke fremsender oplysning om ejerskifte, så skal du selv meddele vandværket herom. Se ”Flytning og adresseændring”.

Jeg har købt en ny opvaskemaskine. Hvad er vandets hårdhedsgrad?

Svar: Vandets hårdhed er 11 – Middelhårdhed (8-12)

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?

Svar: Kolind Vandværk får løbende taget vandprøver af vandkvaliteten. Resultatet af prøverne kan ses andetsteds på vores hjemmeside.

Er vandet blevet målt for indhold af PFAS?

Svar: Vandværket fik ved prøveudtag den 4. oktober 2022 analyseret vandet for PFAS. Målingerne opfylder kravværdierne.

Hvor er min stophane placeret?

Svar: Hvis du ikke ved hvor din stophane er placeret, kan du eventuelt få hjælp andetsteds på hjemmesiden. Se ”Lednings-info”.

Hvorfor er min stophane ikke aftegnet på Lednings-info, når jeg ved hvor den forefindes?

Svar: Hvis du ved hvor din stophane er placeret, men den ikke er aftegnet på Lednings-info, bedes du kontakte vandværkets driftsleder, så placeringen kan blive registreret. Mail driftsleder: drift@djursvand.dk

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?

Svar: Hvis der er tale om en vandsprængning på offentlige arealer, skal du kontakte vandværkets driftsleder på tlf. 86 34 10 24. Hvis der er tale om en sprængning af vandrør eller komponenter indenfor eget skel, er sprængningen som udgangspunkt vandværket uvedkommende. Se i øvrige fanebladet ”Hvem har ansvaret for ledningsnettet”.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.