Ansvarsfordeling

  • Forbrugerens ansvar: Anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar.
  • Vandværkets ansvar: Alle anlæg og komponenter uden for skellet er vandværkets ansvar. Vandmålerne, uanset hvor de er placeret, er altid vandværkets ansvar.

Læs mere her