Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

 

Ved større strømudfald på vandværket er proceduren følgende:

 

Alarmtidspunkt noteres og hvordan meldingen kom.
Varsling: af El-installatør og NRGI kontaktes. Ved større udfald kontaktes NRGI
Konsekvenser: Undlad ethvert indgreb af hensyn til egne og andres sikkerhed.
Handling: Tilslut evt. nødstrømsanlæg. (lejes hos NRGI)
Information: Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt beredskabschefen
Udbedring: af skaden (ved lynnedslag og IT fejl)

Opfølgning: Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og via vandværket hjemmeside om at skaden er udbedret og situationen igen er normal.

Hele forløbet noteres og dokumenteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser af hvilke konsekvenser der har været i forbindelse med hændelsen.

Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til brug for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.