Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Nedenfor får du den årlige information om vandets kvalitet. Vi opdaterer informationerne mindst én gang om året, men hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt til Kolind Vandværk

Driftsleder Jan True

86 34 10 24
drift@djursvand.dk

Formand: Svend Astrup, tlf. 40332071, mail: Formand@kolindvand.dk

Kasserer:  Per Knudsen, tlf. 30292073, mail:  Kasserer@kolindvand.dk

Vandkvaliteten

På vandværket foretager vi en simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere det i sandfiltre.

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Syddjurs Kommune.

Vi tager som minimum 2 årlige drikkevandsprøver, som bliver undersøgt for mange forskellige stoffer. Hvert fjerde år tager vi vandprøver fra hver af vandværkets boringer, og de undersøges for de samme mange stoffer som den årlige drikkevandsprøve. Vi får undersøgt vandet på et godkendt laboratorium.

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

Vandet skal undersøges for:

  • Mikrobiologiske forhold
    Kimtal ved 220 C, coliforme bakterier, E. coli og enterokokker.
  • Fysik og kemi
    Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad og pesticider.

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinforamtion.dk: Drikkevandsbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser her: https://usercontent.one/wp/kolindvand.dk/wp-content/uploads/2022/12/AR-22-CG-22118126-01.pdf

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske Vandværkers hjemmeside:

https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/

Overskridelser af kvalitetskrav

De seneste år har der ikke været overskridelser af de vejledende kvalitetskrav.

Andre oplysninger

Områder som forsynes af dit vandværk. Områderne er fastlagt i kommunens forsyningsplan og dækker Kolind by og Nødager.

Så meget vand indvinder vi årligt

Vandværket udpumper ca. 121.000 m3 årligt til ca. 900 forbrugere. (2021 tal)

Her henter vi dit vand

Vandværket har 2 boringer, som er placeret på matr.nr. 6e, Mårup By, Nødager (Maarupvej 28)

Alt vandet pumpes op fra disse boringer, som har en dybde på cirka 70 meter

Denne forbrugerinformation er lovpligtig efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.