Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Den årlige generalforsamling i Kolind Vandværk afholdes:

onsdag den 20. marts 2024 kl. 19,00 

i Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.