Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Syddjurs kommune inviterer til debat og borgermøde:

Debatperiode og offentligt borgermøde
Forslaget er fremlagt til offentligt debat i perioden:

fra den 29. november 2023 til den 24. januar 2024

I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser
til det fremlagte planforslag.

Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget

den 21. december 2023 kl. 16:30 i Kolind+, Bugtrupvej 33, Kolind

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være skriftlige og skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den 24. januar 2024.
Bemærkninger skal være skriftlige og skal indsendes via høringsportalen, som du finder på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.