Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Syddjurs Kommune har den 22. november 2023 godkendt Kolind Vandværks takstblad for 2024.

Takstbladet indeholder udover almindelig løn- og prisfremskrivninger en mindre takstforhøjelse af den variable afgift fra kr. 6,50 til 7,00 kr. pr. m3 begrundet i stigende priser til de materialer m.v. der er nødvendige i forbindelse med ledningsrenoveringer.

Du kan se takstbladet her:

Takstblad 2024

Takstbladet indeholder desuden en ny side 2, hvor der er oplistet en række ejendomme i Kolindbro-området og Stabrand-området, hvor Syddjurs kommune (tidligere Midtdjurs) står i forskud med anlægsbidrag i forbindelse med anlæg af nye forsyningsledninger før- og efter kommunesammenlægningen. Hvis du er i tvivl kontakt Team Grundvand i Syddjurs kommune.

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.