Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Tilslutning til Kolind Vandværk A.m.b.a.

Fra og tilflytning – Fremgangsmåde:

Kontakt Kolind Vandværk’s Kasserer.
Oplysninger som vandværket skal have:

  1. Ejendommens adresse
  2. Aflæsning af måler på ejerskiftetidspunkt
  3. Dato for ejerskifte
  4. Navn og oplysning på betalingsadresse
  5. Sælgers nye kontaktadresse samt. telefon nummer.
 
Nye tilslutninger- Fremgangsmåde:

Kontakt Kolind Vandværk’s Kasserer senest 14 dage FØR forventet tilslutning. Herefter vil du modtage et optagelsesskema som du bedes udfylde, samt. en faktura for tilslutningen. Efter aflevering af udfyldt optagelsesskema samt. registrering af betalt faktura kan vandmåler udleveres.

 
Eksempel på ny tilslutning:

Der skal tilsluttes vandforsyning fra en kommunalt udstykket grund.

Forsynings- og stikledning betales af kommunen som har byggemodnet grunden.

Ejer betaler hovedanlægsbidrag (bidrag for tilslutning til vandværket.)

Herefter betales driftbidrag i forhold til vandforbrug.

Klagemulighed

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation.

Dette koster 100 kr. som ikke kan tilbagebetales.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr.
Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.