Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Beredskabsplan hvis strømforsyningen svigter

  Ved større strømudfald på vandværket er proceduren følgende:   Alarmtidspunkt noteres og hvordan meldingen kom. Varsling: af El-installatør og NRGI kontaktes. Ved større udfald kontaktes NRGI Konsekvenser: Undlad ethvert indgreb af hensyn til egne og andres sikkerhed. Handling: Tilslut evt. nødstrømsanlæg. (lejes hos NRGI) Information: Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt beredskabschefen Udbedring: af […]

Den årlige forbrugerinformation fra Kolind Vandværk

Nedenfor får du den årlige information om vandets kvalitet. Vi opdaterer informationerne mindst én gang om året, men hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt til Kolind Vandværk Driftsleder Jan True 86 34 10 24 drift@djursvand.dk Formand: Svend Astrup, tlf. 40332071, mail: Formand@kolindvand.dk Kasserer:  Per Knudsen, tlf. 30292073, mail: […]

Generalforsamling 2023

Den årlige generalforsamling i Kolind Vandværk afholdes: onsdag den 29. marts 2023 kl. 19,00  i Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind   Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og […]

Ingen PFAS i drikkevandet fra Kolind Vandværk

Alle vandværker skal senest den 21. november 2022 have kontrolleret deres drikkevand med særligt fokus på de PFAS stoffer, som har været omtalt i pressen. Drikkevandet må efter juni 2021, ikke indeholde mere end maksimalt 2 nanogram pr. liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. ”Forbrugerne kan med ro i sindet drikke […]

Takstblad 2023

Syddjurs Kommune har den 5-12-2022 godkendt takstblad for Kolind Vandværk I forhold til takstbladet for 2022 er der indarbejdet en mindre stigning i den faste afgift og den variable vandafgift. Stigningerne er begrundet dels i den stigende inflation i samfundet dels store renoveringsopgaver på ledningsnettet i den indre del af Kolind by. Du kan se […]

Hvem har ansvaret for ledningsnettet?

Ansvarsfordeling Forbrugerens ansvar: Anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar. Vandværkets ansvar: Alle anlæg og komponenter uden for skellet er vandværkets ansvar. Vandmålerne, uanset hvor de er placeret, er altid vandværkets ansvar. Læs mere her

Undgå frostskader på dine vandrør

Vintervejret er over os. Og en vinter med frostgrader kan gøre stor skade på vandrørene. Få tips til, hvordan du undgår skader på rør i dit hus eller sommerhus. På Danske Vandværkers hjemmeside kan du læse mere og få et par gode tips.          

Årsaflæsning

Aflæsning af vandure i forbindelse med årsskiftet vil blive foretaget i uge 1 – 2023 Du skal ikke selv foretage dig noget, da aflæsningen sker elektronisk. Resultatet af årsaflæsningen kommer med på din årsopgørelse som foreligger i marts 2023.   Godt nytår

Djurs Vand og Kolind Vandværk stifter nyt vandforsyningsselskab

Djurs Vand og Kolind Vandværk har den 1. oktober 2022 stiftet et nyt vandforsyningsselskab ”Skramsø Vand”, der får til opgave at levere rent drikkevand til de vandværker der ligger i området mellem Ebeltoft i syd og Kolind i nord. Potentielt 47 større og mindre vandværker.  Baggrunden for beslutningen er de myndighedskrav der er i forhold […]

Ny kontoradresse

Ny kontoradresse pr. 1. april 2022 Kolind Vandværk er pr. 1. april 2022 flyttet til en ny kontoradresse.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.