Kolind Vandværk

Kolind Vandværk

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen 2024 blev afviklet den 20. marts 2023 med et beskedent fremmøde på 4 personer udover bestyrelsen! Du kan læse bestyrelsens beretning her Du kan læse årsrapporten for 2023 her

Præsentation af Skramsø Vand

Et vandsamarbejde, der fremtidssikrer vandforsyningen i Syddjurs Kommune Djurs Vand og Kolind Vandværk har igennem nogen tid arbejdet på finde en varig løsning på de udfordringer alle vandværker kæmper med i disse år “hvordan sikrer vi drikkevandsforsyningen i fremtiden” Vi er  derfor stolte af at kunne præsentere Skramsø Vand – et nyskabende samarbejde om grundvandsbeskyttelse […]

Takstblad 2024

Syddjurs Kommune har den 22. november 2023 godkendt Kolind Vandværks takstblad for 2024. Takstbladet indeholder udover almindelig løn- og prisfremskrivninger en mindre takstforhøjelse af den variable afgift fra kr. 6,50 til 7,00 kr. pr. m3 begrundet i stigende priser til de materialer m.v. der er nødvendige i forbindelse med ledningsrenoveringer. Du kan se takstbladet her: […]

Solcelleprojektet: Borgermøde 21. december kl. 16,30

Syddjurs kommune inviterer til debat og borgermøde: Debatperiode og offentligt borgermøde Forslaget er fremlagt til offentligt debat i perioden: fra den 29. november 2023 til den 24. januar 2024 I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag. Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget den 21. december […]

Generalforsamling 2023

Den årlige generalforsamling i Kolind Vandværk afholdes: onsdag den 20. marts 2024 kl. 19,00  i Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind   Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og […]

Årsaflæsning vandmålere

Årsaflæsning pr. 31.december 2023 Vandværket foretager årsaflæsning af vandmålerne i uge 1 2024. Aflæsningstallet vil fremgå af årsopgørelsen som udsendes i februar med betalingsfrist den 4. marts 2024

Spørgsmål til byrådets spørgetid den 3. maj 2023 om drikkevandsområdet

Resume: Byrådet har den 3. maj 2023 besluttet at påbegynde en fusion af spildevandsselskaberne i Norddjurs og Syddjurs kommune. I den forbindelse har det i dagspressen været fremme, at dette tillige giver nogle muligheder på drikkevandsforsyningsområdet. På den baggrund har vi i byrådets spørgetid stillet en række spørgsmål til til de overvejelser, der ligger bag […]

Miljøminister udvider test af PFAS i drikkevandet

Miljøminister Magnus Heunicke vil næsten fordoble antallet af PFAS-stoffer, der testes for i drikkevandet. Det skal sikre, at vi trygt kan drikke vandet fra hanen. Problemet med PFAS er omfattende og vidt udbredt. Gentagende historier om nye fund viser, at PFAS findes stort set overalt på jorden. Det omfatter også vores grundvand, hvor der er fundet PFAS, […]

Beredskabsplan hvis strømforsyningen svigter

  Ved større strømudfald på vandværket er proceduren følgende:   Alarmtidspunkt noteres og hvordan meldingen kom. Varsling: af El-installatør og NRGI kontaktes. Ved større udfald kontaktes NRGI Konsekvenser: Undlad ethvert indgreb af hensyn til egne og andres sikkerhed. Handling: Tilslut evt. nødstrømsanlæg. (lejes hos NRGI) Information: Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt beredskabschefen Udbedring: af […]

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.